O nás

Zajišťujeme kompletní zdravotní péči o vaše zvířecí miláčky na nejvyšší úrovni. 

Vzděláváme veterinární lékaře a studenty veterinární medicíny.


doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D.

DipECZM (Small Mammal Medicine and Surgery), DACEPM

Evropsky uznávaný specialista v oboru Medicína a chirurgie drobných savců 


Vladimír Jekl graduoval na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno v roce 2002. Dále pracoval na Klinice chorob ptáků, plazů a drobných savců. V roce 2006 získal titul Ph.D. - stomatologie drobných savců a v roce 2016 obhájil titul docent v oboru Choroby psů, koček a zájmových zvířat. V roce 2009 se stal Evropsky uznávaným specialistou v oboru Medicína a chirurgie drobných savců a získal titul "Diplomate of the European College of Zoological Medicine (Small Mammal Medicine and Surgery), což je nejvyšší klinický titul v daném oboru v Evropě. V roce 2014 a 2019 opakovaně splnil požadovaná kritéria ECZM a titul "Diplomate" mu byl prodloužen o dalších 5 let. Od roku 2023 získal také titul DACEPM (Diplomate of the American College of Exotic Pet Medicine). Jako přednášející se účastní výuky studentů veterinární medicíny a  postgraduálního vzdělávání veterinárních lékařů v České republice, Evropě a USA. Je autorem nebo spoluautorem více než 400 publikací týkající se problematiky medicíny exotických zvířat. Je spoluautorem knih Nemoci drobných savců, BSAVA Manual of Rodents and Ferrets, 2nd ed; BSAVA Manual of Rabbit Imaging, Surgery and Dentistry, Practical Veterinary Dental Radiography, Klinické toxikologie a dalších. Je editorem Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice - Reproduction  a Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice - Respiratory Disorders

Od září 2017 je spolumajitelem Veterinární kliniky Jekl & Hauptman se sídlem v Brně.

MVDr. Karel Hauptman Ph.D.


MVDr. Ivana Drnková


Kateřina Huňková


Karel Hauptman graduoval na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno v roce 1999, kde byl zaměstnán na Klinice chorob ptáků, plazů a drobných savců jako odborný asistent. V roce 2005 získal titul Ph.D. - medicína drobných savců.
Jako přednášející se účastní nejen teoretické a praktické výuky studentů veterinární medicíny, ale také postgraduálního vzdělávání veterinárních lékařů v České republice. Je autorem nebo spoluautorem publikací týkající se problematiky medicíny exotických zvířat. Je spoluautorem knih Nemoci drobných savců, Klinické toxikologie, Základy inhalační anestezie u malých zvířat a dalších. Je lektorem kurzů odborné přípravy k osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle paragrafu 15 odst. 3 zákona 246/1992 v plném znění. 

Od září 2017 je spolumajitelem Veterinární kliniky Jekl & Hauptman se sídlem v Brně. 
Ivana Drnková dokončila studium na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno v roce 2019. Po absolutoriu začala pracovat na Veterinární klinice Jekl & Hauptman jako kvalifikovaná veterinární sestra, kde dále získávala zkušenosti v oboru medicíny drobných savců, ale i psů a koček. Od ledna 2020 ordinuje na Veterinární klinice Jekl & Hauptman jako veterinární lékařka. Při své práci se také dále vzdělává a účastní se seminářů a kongresů, v roce 2019 absolvovala např. kongres SAVLMZ v Senci. Zájem o zvířata ji provází celý život. Kromě záliby v chovu drobných savců, zejména morčat, se také věnuje chovu koní a jezdectví. 


    

-   Veterinární sestra


Kateřina Huňková studovala obor Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty na České zemědělské univerzitě v Praze. V rámci studijních stáží se účastnila mimo jiné i praxe na pražské veterinární klinice, v útulku pro psy a nejrůznějších hipoterapeutických a zooterapeutických pracovištích. Po studiích se věnovala několik let práci v obchodní sféře, nicméně věděla, že ji srdce stále táhne k veterině a práci se zvířaty. Po přestěhování do Brna se jí sen splnil a od ledna roku 2020 se připojila k týmu Veterinární kliniky Jekl & Hauptman jako veterinární sestra.

Zvířaty je obklopena už od dětství a má zkušenosti s chovem morčat, myší a ježka bělobřichého.-