O nás

Zajišťujeme kompletní zdravotní péči o vaše zvířecí miláčky na nejvyšší úrovni. 

Vzděláváme veterinární lékaře a studenty veterinární medicíny.


doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM (Small Mammal Medicine and Surgery)

Evropsky uznávaný specialista v oboru Medicína a chirurgie drobných savců 

Vladimír Jekl graduoval na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno v roce 2002. Dále pracoval na Klinice chorob ptáků, plazů a drobných savců. V roce 2006 získal titul Ph.D. - stomatologie drobných savců a v roce 2016 obhájil titul docent v oboru Choroby psů, koček a zájmových zvířat. Je hostujícím docentem na Department of Veterinary Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine, Purdue University, USA. V roce 2009 se stal Evropsky uznávaným specialistou v oboru Medicína a chirurgie drobných savců a získal titul "Diplomate of the European College of Zoological Medicine (Small Mammal Medicine and Surgery), což je nejvyšší klinický titul v daném oboru v Evropě. V roce 2014 opakovaně splnil požadovaná kritéria ECZM a titul "Diplomate" mu byl prodloužen o dalších 5 let. Jako přednášející se účastní nejen teoretické a praktické výuky studentů veterinární medicíny, ale také postgraduálního vzdělávání veterinárních lékařů v České republice, Evropě a USA. Je autorem nebo spoluautorem více než 400 publikací týkající se problematiky medicíny exotických zvířat. Je spoluautorem knih Nemoci drobných savců, BSAVA Manual of Rodents and Ferrets, 2nd ed; BSAVA Manual of Rabbit Imaging, Surgery and Dentistry, Practical Veterinary Dental Radiography, Klinické toxikologie a dalších. Je editorem Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice - Reproduction. 

Od září 2017 je spolumajitelem Veterinární kliniky Jekl & Hauptman se sídlem v Brně.

MVDr. Karel Hauptman Ph.D.


MVDr. Agáta Sívková

MVDr. Ivana Drnková 

Karel Hauptman graduoval na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno v roce 1999, kde byl zaměstnán na Klinice chorob ptáků, plazů a drobných savců jako odborný asistent. V roce 2005 získal titul Ph.D. - medicína drobných savců.

Jako přednášející se účastní nejen teoretické a praktické výuky studentů veterinrání medicíny, ale také postgraduálního vzdělávání veterinárních lékařů v České republice. Je autorem nebo spoluautorem publikací týkající se problematiky medicíny exotických zvířat. Je spoluautorem knih Nemoci drobných savců, Klinické toxikologie, Základy inhalační anestezie u malých zvířat a dalších. Je lektorem kurzů odborné přípravy k osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle paragrafu 15 odst. 3 zákona 246/1992 v plném znění. 

Od září 2017 je spolumajitelem Veterinární kliniky Jekl & Hauptman se sídlem v Brně. 


Agáta Sívková dokončila studium na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno v roce 2015. V témže roce získala také titul Bc. v oboru zootechnik na Mendelově Univerzitě v Brně. Po absolutoriu působila na klinice pro malá zvířata u MVDr. Pavla Galka v Olomouci, kde svoje veterinární zkušenosti prohlubovala nejen v oblasti medicíny psů a koček, ale svoji specializaci zaměřila převážně na medicínu drobných savců. Od září 2018 ordinuje na Veterinární klinice Jekl & Hauptman

Své teoretické a praktické znalosti rozšiřuje pravidelnou účastí na tuzemských i zahraničních seminářích a kongresech. Výběrem absolvovala např. světový kongres FECAVA ve Vídni v roce 2016, či v roce 2017 kongres v Krakově - Current challenges in cat medicine. Zvířatům se věnuje i ve volném čase, spolupracuje s útulky a záchrannými stanicemi pro drobná zvířata, má více než patnáctiletou zkušenost s chovem fretek, psů, koní. V současné době je hrdou majitelkou dvou amerických crestedů.


Ivana Drnková dokončila studium na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno v roce 2019. Po absolutoriu začala pracovat na Veterinární klinice Jekl & Hauptman jako kvalifikovaná veterinární sestra, kde dále získávala zkušenosti v oboru medicíny drobných savců, ale i psů a koček. Od ledna 2020 ordinuje na Veterinární klinice Jekl & Hauptman jako veterinární lékařka.

Při své práci se také dále vzdělává a účastní se seminářů a kongresů, v roce 2019 absolvovala např. kongres SAVLMZ v Senci. Zájem o zvířata ji provází celý život. Kromě záliby v chovu drobných savců, zejména morčat, se také věnuje chovu koní a jezdectví.