O nás

Zajišťujeme kompletní zdravotní péči o vaše zvířecí miláčky na nejvyšší úrovni. 

Vzděláváme tuzemské i zahraniční veterinární lékaře a studenty veterinární medicíny.


doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D.

DipECZM (Small Mammal Medicine and Surgery), DACEPM

EBVS ® Evropsky uznávaný specialista v oboru Medicína a chirurgie drobných savců 


Vladimír Jekl graduoval na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno v roce 2002. Dále pracoval na Klinice chorob ptáků, plazů a drobných savců. V roce 2006 získal titul Ph.D. - stomatologie drobných savců a v roce 2016 obhájil titul docent v oboru Choroby psů, koček a zájmových zvířat. V roce 2009 se stal Evropsky uznávaným specialistou v oboru Medicína a chirurgie drobných savců a získal titul "Diplomate of the European College of Zoological Medicine (Small Mammal Medicine and Surgery), což je nejvyšší klinický titul v daném oboru v Evropě. V roce 2014 a 2019 opakovaně splnil požadovaná kritéria ECZM a titul "Diplomate" mu byl prodloužen o dalších 5 let. Od roku 2023 získal také titul DACEPM (Diplomate of the American College of Exotic Pet Medicine). Jako přednášející se účastní výuky studentů veterinární medicíny a  postgraduálního vzdělávání veterinárních lékařů v České republice, Evropě a USA. Je autorem nebo spoluautorem více než 400 publikací týkající se problematiky medicíny exotických zvířat. Je spoluautorem knih Nemoci drobných savců, BSAVA Manual of Rodents and Ferrets, 2nd ed; BSAVA Manual of Rabbit Imaging, Surgery and Dentistry, Practical Veterinary Dental Radiography, Klinické toxikologie a dalších. Je editorem Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice - Reproduction  a Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice - Respiratory Disorders

Od září 2017 je spolumajitelem Veterinární kliniky Jekl & Hauptman se sídlem v Brně.


MVDr. Karel Hauptman Ph.D.


Karel Hauptman graduoval na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno v roce 1999, kde byl zaměstnán na Klinice chorob ptáků, plazů a drobných savců jako odborný asistent. V roce 2005 získal titul Ph.D. - medicína drobných savců.Jako přednášející se účastní nejen teoretické a praktické výuky studentů veterinární medicíny, ale také postgraduálního vzdělávání veterinárních lékařů v České republice. Je autorem nebo spoluautorem publikací týkající se problematiky medicíny exotických zvířat. Je spoluautorem knih Nemoci drobných savců, Klinické toxikologie, Základy inhalační anestezie u malých zvířat a dalších. Je lektorem kurzů odborné přípravy k osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle paragrafu 15 odst. 3 zákona 246/1992 v plném znění.

Od září 2017 je spolumajitelem Veterinární kliniky Jekl & Hauptman se sídlem v Brně. MVDr. Alžběta Ledabylová 


Alžběta Ledabylová vystudovala veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, studium ukončila v roce 2021. Již během studia se účastnila řady webinářů a kongresů, např. konference české buiatrické společnosti 2019 v Brně. Je také spoluautorem příručky pro praktická cvičení z andrologie v rámci interní vzdělávací agentury VFU. 

Již od mala se věnuje chovu potkanů a posléze také morčat, tato záliba u ní nakonec převládla a rozhodla se věnovat medicíně drobných savců naplno.

Na veterinární klinice Jekl a Hauptman začala pracovat jako veterinární lékař v červnu 2021. V průběhu se dále vzdělává a účastní se seminářů, v roce 2023 se účastnila mezinárodního kongresu FurryVets ve Varšavě a stáže na veterinární klinice ve Wroclavi. 


MVDr. Natália Duchoňová

Natália Duchoňová absolvovala studium na Veterinární univerzitě v Brně. Od roku 2018 začala pracovat na Veterinární klinice Jekl & Hauptman jako student v rámci praxe, a po ukončení studia v roce 2021 se připojila k týmu jako veterinární lékař. 

Již během studia se účastnila konferencí, seminářů a projektů zaměřených na medicínu drobných savců a exotických zvířat, např. International zoo&wildlife conference v r. 2018, KVL SR kongres v r. 2018, Exoticscon conference v r. 2020 a jiné. V roce 2020 byla spoluautorem projektu VFU IVA hematologický atlas plazů a ptáků.

Vedle práce se nadále aktivně vzdělává a v roce 2023 absolvovala stáž na veterinární klinice Zwierzyniec ve Wroclawi, a zúčastnila se konference Small mammal medicine conference ve Varšavě.

Nejvíce ji zajímá interní medicína.


Volný čas tráví ráda v přírodě a se svými zvířaty.

MVDr. Kateřina Dolejší

MVDr. Jana Kellerová

MVDr. Anna Piskovská

MVDr. Ivana Majdová (rozená Drnková)


Ivana Drnková dokončila studium na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno v roce 2019. Po absolutoriu začala pracovat na Veterinární klinice Jekl & Hauptman jako kvalifikovaná veterinární sestra, kde dále získávala zkušenosti v oboru medicíny drobných savců, ale i psů a koček. Od ledna 2020 ordinuje na Veterinární klinice Jekl & Hauptman jako veterinární lékařka


Při své práci se také dále vzdělává a účastní se seminářů a kongresů, v roce 2019 absolvovala např. kongres SAVLMZ v Senci. Zájem o zvířata ji provází celý život. Kromě záliby v chovu drobných savců, zejména morčat, se také věnuje chovu koní a jezdectví.Momentálně se těší ze svého syna na mateřské dovolené.

Veterinární sestry

Kateřina Huňková


Kateřina Huňková studovala obor Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty na České zemědělské univerzitě v Praze. V rámci studijních stáží se účastnila mimo jiné i praxe na pražské veterinární klinice, v útulku pro psy a nejrůznějších hipoterapeutických a zooterapeutických pracovištích


Po studiích se věnovala několik let práci v obchodní sféře, nicméně věděla, že ji srdce stále táhne k veterině a práci se zvířaty. Po přestěhování do Brna se jí sen splnil a od ledna roku 2020 se připojila k týmu Veterinární kliniky Jekl & Hauptman jako veterinární sestra.

Je členkou České asociace veterinárních sester.


Zvířaty je obklopena už od dětství a má zkušenosti s chovem morčat, myší a ježka bělobřichého.

BC. Gabriela Pusztaiová 

Gabriela Pusztaiová vystudovala bakalářský obor Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty na České zemědělské univerzitě v Praze. Během studia absolvovala stáž v zoo Liberec, na veterinární klinice Stodůlky a Merhautova a také v zoorehabilitačních pracovištích Toulcův dvůr a Bohnice. 

Po studiích v Praze se vrátila zpět do Brna a nastoupila zde do firmy na pozici odborného prodejce. I když byla dennodenně v kontaktu se zvířaty, přála si jednou pracovat na veterinární klinice, kde se bude moci podílet na jejich záchraně a léčení. 

I po studiích se snaží nadále se vzdělávat. Zajímá se o Dornovu metodu, kde v roce 2021 absolvovala kurz vedený přímo paní Andreou Dunovou. V témže roce absolvovala také workshop zaměřený na veterinární rehabilitaci vedený MVDr. Alešem Tomkem, DipECVN.


Přesně na Valentýna roku 2022 se její sen přetavil ve skutečnost a ona tak nastoupila do týmu Veterinární kliniky Jekl & Hauptman na pozici veterinární sestra. 

Má zkušenosti s chovem morčat, králíků, papoušíků, rybiček a koček. Od mala také jezdí na koni a aktivně sportuje.

Mgr. Jana LáníkováJana Láníková dokončila magisterský obor Ochrana zvířat a welfare na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno v roce 2020

Během studia absolvovala praxe na veterinárních klinikách, zoologických zahradách a útulcích pro opuštěná zvířata. 

Již od dětství věděla, že se v budoucnu chce věnovat práci se zvířaty a v roce 2022 začala pracovat na Veterinární klinice Jekl & Hauptman jako veterinární sestra. 

Doma chová dva zakrslé králíky, vodní želvu a kočku. Mezi její zájmy patří cestování, fotografování a sport.

Kamila Havlíčová